Maak kennis met ons bestuur

Het bestuur van de Stichting Animal 4 Health is een jong bestuur dat eind 2013 is gestart met de oprichting van de Stichting. Hieronder vertellen zij wat over hun betrokkenheid bij de stichting.

Claudia Beers

Voorzitter en secretaris

voorzitter@animal4health.nl

Ik ben opgegroeid met honden en het is voor mij ondenkbaar om niet zo’n maatje te hebben. “Honden zijn je trouwste metgezel” is een bekend gezegde en het is zo bijzonder hoe zij ons aanvoelen. Een kleine levendige pup of een hond op leeftijd; ze begroeten je altijd enthousiast en troosten je wanneer je verdrietig bent. De passie en gedrevenheid binnen Animal 4 Health is bijzonder. De liefdevolle verhalen over de uitwerking van dier op mens zijn hartverwarmend. Ik sta volledig achter de doelstellingen van de stichting en bewonder de zorgzaamheid waarmee wordt samengewerkt met de professionals, de dieren en de cliënten. Dankbaar ben ik dan ook dat ik hier een steentje aan kan bijdragen.

Anouschka Jansen

Vice-voorzitter

vice-voorzitter@animal4health.nl

Opgroeien met dieren heeft mij geleerd dat steun en vertrouwen van een maatje dat oordeelloos aandacht en liefde geeft een heilzame werking heeft. Tevens heeft mij dit gesteund in mijn groei naar zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Later is in mijn werk binnen de zorg duidelijk geworden dat de werking die dieren kunnen hebben voor meer mensen geldt. Deze praktijk ervaring in combinatie met persoonlijke- en wetenschappelijke inzichten maakt dat ik graag tijd en energie steek in deze stichting. Dit met de hoop dat we veel mensen kunnen en mogen ondersteunen in hun persoonlijke groei.

Kirsten Knouse- Pelleboer

Algemeen bestuurslid

Van kinds af aan ben ik gek op dieren geweest; vooral op honden. Omdat ik blind ben, werd er altijd gegrapt of ik een geleidehond of geleidepaard zou nemen als ik oud genoeg was. Om praktische redenen viel mijn keuze op een geleidehond. Ik weet als geen ander wat een verrijking het hebben en samenwerken met een hond kan zijn van het leven van mensen. Daarom sta ik vierkant achter de doelstellingen van deze zeer bijzondere stichting en prijs ik mijzelf gelukkig dat ik hieraan een bijdrage mag leveren.

Noortje Verhoef

Penningmeester

penningmeester@animal4health.nl

Een aantal jaar heb ik met veel plezier bezoeken kunnen verzorgen aan mensen in diverse instellingen. Het is heel fijn om er even volledig voor iemand te kunnen zijn en de mensen te zien stralen tijdens het contact met de dieren en elkaar. Mijn wens is dat er zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de bezoeken en de mensen met hun hulphond weer stappen kunnen zetten naar zelfstandigheid en en gelukt, samen met hun maatje.

Connie Berendsen

Algemeen bestuurslid

Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander hoe belangrijk een huisdier in je leven kan zijn. Juist vanuit deze functionele meerwaarde maar zeker ook vanuit mijn passie, is dit iets wat ik anderen zo gun. Dit samen voelt voor mij als een missie. Het initiatief om met deze achterliggende gedachten een Stichting te vormen kon dan ook niet uitblijven en met alle opgedane ervaring draag ik met liefde mijn steentje bij en hoop ik met heel mijn hart dat we voor veel mensen iets moois en waardevols kunnen betekenen.

Samenwerking

Peer van der Helm

Psycholoog | Lector residentiele jeugdzorg

Samen met een team onderzoekers en docenten doet Peer onderzoek naar het leef- en
leerklimaat voor jongeren die het in onze samenleving minder getroffen hebben,
bijvoorbeeld in de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en gezinshuizen. Ook doet het lectoraat
onderzoek naar het werkklimaat onder medewerkers van instellingen en het speciaal
onderwijs. Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van het klimaat in de instellingen
om daarmee de ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten. Om weer deel te nemen
aan de samenleving, is het voor deze jongeren erg belangrijk van groot belang voor
participatie in onze samenleving.
Peer van der Helm studeerde psychologie en promoveerde in 2011 aan de Vrije
Universiteit Amsterdam op onderzoek naar het leefklimaat in de Justitiële Jeugdzorg.

Voor een deskundig advies die aansluit bij onze visie en doelstelling hebben wij contact en
samenwerking dr. Peer van der Helm. Peer is Psycholoog, sinds 2014 Lector residentiele
jeugdzorg Hogeschool Leiden en hoofd onderzoek bij Fier.
Peer is zowel vanuit de praktijk als vanuit de wetenschappelijke kant positief over de inzet
van een (hulp)hond. Wel zijn er ook vanuit zijn visie meerdere factoren die een belangrijke
rol spelen bij herstel. Peer schreef onder andere hierover het boek Leefklimaat dat in
november 2019 uitgegeven is.