Individuele bezoeken

Een hond op visite

Het is mogelijk om een getrainde/opgevoede (hulp)hond op bezoek te laten komen in een ziekenhuis of kliniek. Dit kan vanuit verschillende motivaties. Wanneer een jongvolwassene de wens en de mogelijkheid heeft tot tzt het hebben van een eigen (hulp)hond. Als dit in de huidige situatie nog niet mogelijk is maar wel een wens en doel voor de toekomst, dan kan een bezoekhond een zeer functionele bijdrage bieden tijdens de periode van overbrugging. De hond die op bezoek komt zal iemand uit een isolement kunnen halen en laten voelen hoe het is om een hond in je nabijheid te hebben. De hond heeft geen oordeel en gaat geen ingewikkelde gesprekken met iemand aan. Hij is er gewoon en dit kan voor iemand weer stimulans en motivatie bieden met perspectief op de toekomst. Onze ervaring is dat er uitgekeken wordt naar de dag en het moment waarop de hond komt. Er ontstaat (lichamelijk) contact en iemand is met een dier beter in staat om de persoonlijke ‘sores’ even te laten voor wat het is en te richten op iets wat door de affiniteit als positief ervaren word. Er hoeven tijdens een bezoek geen activiteiten plaats te vinden, maar gewoon ‘even samen mogen zijn’ kan ook. Diverse studies tonen aan hoe groot de meerwaarde (ook op hormonaal niveau) is, dat is precies de ervaring die wij ook hebben.

Richten op de toekomst

In overleg (waar mogelijk ook met behandelaar en/of ouder) gaan we ons richten op de toekomst. Welke eigenschappen moet een toekomstige eigen hulphond hebben? Denk hierbij aan formaat, rastypische eigenschappen zoals werkcapaciteiten en karakter, maar ook welke verzorging een hond nodig heeft. En als het straks zover is, hoe gaan we de praktische invulling vorm geven? Kan iemand zelfstandig de zorg voor een hond aan of hebben we hierbij een buddy nodig? Het voortraject dient er tevens voor om samen na te denken over wat de wensen en doelen zijn. Het draagt bij aan zingeving, het welbevinden en het aan durven gaan van contacten waarin werken vanuit vertrouwen fundamenteel is.

Samen zoeken naar doelen en mogelijkheden

Natuurlijk zijn er ook situaties waarbij er (nog) geen zicht is op het hebben van een eigen hond. Ook dan kan een bezoekhond een functionele bijdrage bieden. Er word uitgekeken naar het afgesproken bezoekmoment met de hond. De jongvolwassene bouwt een band op met de hond en de herkenning die volgt geeft een fijn gevoel. Samen gaan we op zoek naar doelen en mogelijkheden. Zo kan er onder onze begeleiding training gevolgd worden waarbij de jongvolwassene en de hond uitgenodigd worden om samen activiteiten aan te gaan. Denk hierbij aan verzorging zoals borstelen, hiervoor is wederzijds vertrouwen nodig. Door middel van lichaamstaal vind communicatie plaats. De jongvolwassene leert dit lezen en zo wordt wederzijds vertrouwen opgebouwd. Wij geven tijdens de training toelichting over leerprincipes bij honden. Het mooie is, jongeren spiegelen de geboden methoden ook op zichzelf. Als de mogelijkheid er is kan er uiteraard ook gezamenlijk gewandeld worden. Wandelen samen met een hond bied ook uitdagingen. Doelen waar we vanuit een vertrouwd gevoel samen aan werken zijn ontwikkeling en re-integratie.

Onze Isa gaat graag op bezoek, ze geniet van het contact!– Famke