Zorginstellingen

Een bezoek aan een zorginstelling

Bent u geïnteresseerd in een bezoek van Animal 4 Health bij uw eigen zorginstelling?
Wij komen graag bij u voor een nadere kennismaking en afstemming over de regels rondom dit bezoek. In dit eerste contact worden o.a. de volgende onderwerpen besproken en bekeken:

  • Is er goed overzicht om de dieren in één oogopslag te kunnen observeren.
  • Kan de ruimte gesloten worden ivm loslopende dieren.
  • Is er rekening gehouden met bewoners die misschien niet willen deelnemen of mogelijk allergisch zijn.
  • Is er daarnaast vanuit de zorginstelling minimaal één Activiteiten Begeleider (AB-er) aanwezig voor de bewoners. Wij komen met de dieren voor de mensen en het is onze taak om de dieren te begeleiden.

Het bezoek aan uw instelling

Wij komen op afspraak met één of meerdere begeleiders en dieren naar uw instelling. Animal 4 Health probeert zoveel mogelijk met dezelfde begeleider en dieren langs te komen zodat de bewoners hen ook kunnen gaan herkennen. Wanneer wij komen is de locatie waar wij terecht kunnen door uw instelling in gereedheid gebracht. Wij brengen handdoeken mee die, als er een dier op schoot wordt geplaatst er onder wordt gelegd, dit met het oog op hygiëne en veiligheid. Tijdens een bezoek worden ook snoepjes en speeltjes meegenomen als aanvulling. Veel bewoners vinden het prettig om lichamelijk contact te maken met een dier en sommige vinden alleen het kijken ernaar al een verrijking.

Begeleiding vanuit de zorginstelling

Het is prettig voor bewoners en voor ons dat de begeleiding van bewoners door mensen wordt gedaan die hen persoonlijk kennen. Ook is het fijn omdat zij een goede indruk kunnen krijgen van een eventuele gedragsverandering van de bewoners. Wat door ons als normaal wordt beschouwd tijdens een eerste bezoek, kan voor de verzorging wel heel bijzonder zijn omdat wij geen referentiekader hebben om dit te kunnen vergelijken.

 

 

 

Is uw interesse gewekt?

Weetjes

Er is inmiddels al veel bekend over de impact van bezoekdieren op ouderen. Hieronder vindt u enkele van deze weetjes:
Afname eenzaamheid
Ophalen herinneringen
Stimuleren tot activiteit
Vertrouwen en een veilig gevoel ervaren

Belangstelling voor een bezoek?

Wilt u uw zorginstelling ook laten bezoeken door een team van Animal 4 Health? Vul onderstaande vragen in en wij nemen contact met u op: