De psychosociale hulphond

...helpt om weer zelfstandig te functioneren

Steun op diverse vlakken

Een psychosociale hulphond biedt ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling. Een maatje dat steun geeft op vlakken waar spanning, onzekerheid en angst ervaren worden. Dit ervaren ook mensen die een hond aan hun zijde hebben die hiervoor geen speciale opleiding heeft gevolgd. Maar om de status van hulphond te mogen dragen zijn randvoorwaarden verplicht. Zo moet een hulphond zich ontspannen kunnen gedragen in allerlei situaties, in het verkeer, in het openbaar vervoer, op plekken waar veel mensen samen komen. Ze moeten de verleiding van versnaperingen in bijvoorbeeld een supermarkt kunnen weerstaan en zich hierdoor zelfs niet af laten leiden wanneer je hieraan voorbij loopt. Een hulphond behoort zich sociaal te gedragen naar mens en dier en geen tekenen te vertonen van angst of agressie. Dit alles om zijn begeleider goed bij te staan en het contact en de verbinding in stand te houden.

Een bijzondere opleiding

Als een hond de opleiding met goed gevolg heeft afgerond dan biedt dit de mogelijkheid om op openbare plekken te komen waar huishonden niet zijn toegestaan. De hond heeft geleerd op een rustige ontspannen manier dicht bij zijn geleider te blijven en ze blijven nauw in contact met elkaar. De hond laat zich niet afleiden zodat de begeleider zich constant in contact voelt met zijn hond. Wanneer de begeleider ergens gaat zitten dan zal de hond rustig en uit eigen beweging gaan liggen. Hierbij is meestal ook lichamelijk contact wat de begeleider vertrouwen en veiligheid biedt. De honden zijn getraind om het contact te laten toenemen wanneer de spanning bij de begeleider oploopt, bijvoorbeeld door op de voeten te gaan liggen, maar ook door de voorpoten op schoot te leggen. Specifieke doelen kunnen per traject van elkaar verschillen. De begeleiders worden tijdens de opleiding getraind en leren hun hond aansturen vanuit onbewuste gedrag, hier is veel oefening voor nodig. Je onderbewuste een gerichte taak bieden is enorm helpend om een paniekaanval en dissociatie tegen te gaan. Mocht een begeleider toch in een angstmoment vervallen dan kan de hond hem of haar spoedig en zelfstandig naar een andere ruimte begeleiden om hen uit de situatie te halen. Een psychosociale hulphond biedt steun op allerlei vlakken; weer het huis uit durven gaan, een gezond dag- en nachtritme te ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen en een nuttige dagbesteding waarbij de begeleider letterlijk gestimuleerd wordt om in beweging te komen. Diverse onderzoeken tonen aan dat dit alles bijdraagt aan de aanmaak van hormonen die depressie tegengaan, angst verminderen, een groter gevoel van geluk ervaren en veiligheid bieden. Ook in de nacht of na een nachtmerrie kan een hond helpende ondersteuning bieden.

VIP traject

Een eigen pup opleiden tot hulphond heeft een therapeutische uitwerking op jouw eigen proces. Hiervoor hebben wij het VIP traject. Dit is een pakket voor pups in ontwikkeling met een bepaalde missie. VIP staat voor Very Important Puppy, maar de P staat tevens voor Person en Process ;-.

Lees meer

Voor de uitvoering van het VIP traject werken wij samen met de gediplomeerde instructeurs van Kynologisch Instituut vanuit ’t Hart.