Psychosociale hulphonden

We kennen hulphonden die ondersteunen bij een visuele of lichamelijke beperking vaak wel. Minder bekend zijn hulphonden die ondersteunen bij psychische problematiek zoals autisme, een eetstoornis of een angststoornis.

Lees meer

Bezoeken zorginstellingen

Dat dieren een goede uitwerking hebben op onze gezondheid dat is inmiddels bewezen. Door te aaien nemen de hoeveelheid stressgerelateerde hormonen in je bloed af. Hierdoor daalt je bloeddruk en daarmee de kans op hart- en vaatziekten.

Lees meer

Doe een bijdrage!

Ben jij gek op dieren en mensen? Je maakt ons heel blij met een donatie; alle beetjes helpen! Wij hebben een ANBI status, dat geeft je extra zekerheid en maakt je gift aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Lees meer

welzijn voor mens en dier!

… bezorg een mooi moment!

Met de Stichting Animal 4 Health bezoeken wij zorg- en oudereninstellingen met onze hiervoor speciaal geselecteerde dieren, waaronder honden, katten en andere kleine dieren. De dieren die wij meebrengen, zorgen voor voldoende gespreksstof, brengen mensen weer in contact, halen oude herinneringen naar boven, brengen mensen weer in beweging en men geniet zichtbaar van het moment… Dan is ons doel bereikt!

Meer over de bezoeken aan zorginstellingen

Een aantal VIPpers aan het woord...

Jonneke en Twirre

“Twirre was de enige die door mijn muurtje heen kon prikken…”

meer lezen

Nine en Sas

“Ik was bang, bang om écht te gaan leven en goed voor mezelf te zorgen…”

Lees meer

Do en Moos

“Ik had geen vertrouwen meer… en kijk waar ik nu sta. Dat had ik nooit gedacht…”

Lees meer

Anouk en Loki

“Toen ik Loki zag begon er ergens heel diep in mij een lichtje te branden…”

Lees meer

Ilse en Bella

“Bella is mijn wondertje, wat doet ze al veel voor mij…”

Lees meer

Waar we kunnen, helpen we

6

gemiddeld aantal bezoeken per week

73

Hulphonden in opleiding

1000

Blije gezichten

24

Geslaagde hulphonden

Onderzoek meerwaarde psychosociale hulphond

Wij hebben recent onderzoek laten doen naar de meerwaarde van de psychosociale hulphond voor mensen met anorexia en onderliggende problematiek. Hieronder vind u de resultaten van dit onderzoek. Wij willen onze dank uitspreken aan Anouk Verdugt voor de uitvoering en onze Vippers voor hun deelname.

Downloaden

Ons bestuur

Claudia Beers

Voorzitter en secretaris

Anouschka Jansen

Vice-voorzitter

Kirsten Knouse-Pelleboer

Algemeen bestuurslid

Noortje Verhoef

Penningmeester

Connie Berendsen

Algemeen bestuurslid